سازمان ملل: چهار میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به کمک‌ دارند

سازمان ملل: چهار میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به کمک‌ دارند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :