ساخت 1 مدرسه دینی به‌منظور حملات تخریبی ازسوی طالبان در غور

ساخت ۱ مدرسه دینی به‌منظور حملات تخریبی ازسوی طالبان در غور

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :