راه های ولسوالی چهار سده تا هنوز به روی نیروهای امنیتی بسته است

راه های ولسوالی چهار سده تا هنوز به روی نیروهای امنیتی بسته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :