بیش از ۲۵۰ دونده از کشورهای مختلف از جمله ایران در مسابقه ماراتن در بامیان افغانستان شرکت کردند. برگزارکنندگان این مسابقه گفته‌اند می‌خواهند به دنیا نشان دهند افغانستان در کنار چهره جنگ‌زده، چهره صلح و آشتی نیز دارد.
بیش از ۲۵۰ دونده از کشورهای مختلف در مسابقه بین‌المللی ماراتن در بامیان افغانستان شرکت کردند و همچنان برخی از زنان دونده ایرانی نیز در این مارتن شرکت کردند.
به گفته برگزارکنندگان، این مسابقه با هدف معرفی بامیان به عنوان ولایت صلح و دوستی راه‌اندازی شده است.
برگزارکنندگان این مسابقه گفته‌اند می‌خواهند به دنیا نشان دهند افغانستان در کنار چهره جنگ‌زده، چهره صلح و آشتی نیز دارد.
در این مسابقات شرکت‌کنندگان در دو ۱۰ کیلومتر و ۴۲ کیلومتر رقابت کردند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: