زعفران افغانستان از سوی انستیتیوت جهانی سنجش ذایقه وکیفیت مواد غذایی دربروکسل ازمیان ۳۰۰ نوع زعفران ازکشورهای مختلف جهان، از نگاه کیفیت و طعم بهترین زعفران شناخته شد.
انستیتیوت جهانی سنجش ذایقه وکیفیت مواد غذایی دربروکسل، اعلام کرده که زعفران افغانستان بهترین وبا کیفیت ترین زعفران درجهان می‌باشد.
این سومین سال پی‌هم است که زعفران افغانستان در رقابت با زعفران ایران، اسپانیا و سایر کشورها، مقام مرغوب‌ترین زعفران را در جهان می‌گیرد.
سال قبل نیز انستیتوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی، زعفران افغانستان را بهترین و با کیفیت‌ترین زعفران جهان برگزیده بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: