زخمی شدن 9 نفر در نتیجه انفجاری در هرات

زخمی شدن ۹ نفر در نتیجه انفجاری در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :