زخمی شدن 3 نفر در پی انفجاری در کابل

زخمی شدن ۳ نفر در پی انفجاری در کابل

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :