بازداشت 2 نفر به ظن حمل سلاح غیرقانونی در هرات

بازداشت ۲ نفر به ظن حمل سلاح غیرقانونی در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :