محمد اشرف غنی، رییس جمهور می گوید که وی شخصآ نه در امور کاری نهادهای عدلی وقضایی مداخله کرده و نه به دیگران اجازه مداخله را می‌دهد.
آقای غنی امروز دوشنبه در چهارمین نشست سرتاسری دادستان ها نقش دادستان ها را درتامین عدالت و حاکمیت قانون ارزنده عنوان کرد.
وی تاکید کرد که تقویت عدالت و تامین بی‌طرفانه و مستقلانه از کلیدی ترین عناصر تامین ثبات سیاسی در کشور می‌باشد.
آقای غنی یادآور شد که او شخصا نه در امور عدلی و قضایی مداخله کرده و نه می‌کند، اما به دیگران نیز اجازۀ مداخله را نخواهد داد و هرگونه مداخله در تصمیم ‌گیری عدلی و قضایی جرم است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: