محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور وظیفه شش مقام وزارت شهرسازی را در ارتباط با فساد و دریافت رشوه به تعلیق درآورده است.
احمد شاه همت، رییس شهرسازی مرکز، محمد امین امین رییس املاک و اسکان، احمد نواز بختیاری رییس تصدی خانه سازی، گل رحیم زیارمل رییس پلان، سید امان الله سادات مسئول مالی دفتر انسجام آپارتمانها و محمد امین قانع مسئول دفتر انسجام آپارتمانها، متهم به دریافت رشوه و فساد هستند.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای گفته که محمد اشرف غنی به دادستانی دستور داده است تا زمان بررسی پرونده فساد این شش تن، آن ها حق خارج شدن از کشور را ندارند.
در این خبرنامه آمده که اتهام این شش مقام دریافت رشوه و فساد در پروژهای ساخت و ساز اپارتمان های وزارت شهرسازی است.
تا هنوز معلوم نیست که چه مقدار پول این مقامات رشوه دریافت کرده اند اما ارگ ریاست جمهوری می گوید که دادستانی در حال تشکیل پرونده علیه انها است.
موجودیت فساد در ادارات افغانستان نگرانی های فزاینده ای را در داخل و خارج از کشور ایجاده کرده است، هرچند در سال های گذشته چندین کمیسیون در راستای مبارزه با فساد تشکیل شد، اما کار انها چندان محسوس نبوده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :