بعد از ارائه گزارش‌های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، نهادهای تمویل کننده و همکار افغانستان، محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور به این وزارت دستور داده تا برای حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم پاکستان و ایران یک برنامه‌ای منسجم روی دست گرفته شود.
در جلسه‌ای که در این رابطه قبل از ظهر امروز (5 حوت/24 فوریه) در ارگ انجام شد، رییس‌جمهور غنی پس از شنیدن گزارش‌ها، گفت که باید برای حل مشکلات مهاجرین و عودت کنندگان یک برنامه “منسجم” که دربرگیرندۀ اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت باشد، روی دست گرفته شود.
رییس‌جمهور غنی خاطرنشان کرد که در مجلس آیندۀ کابینه مسائل مربوط به چگونگی حل مشکل مهاجرین موردبررسی قرار گیرد و باید اولین تلاش این باشد که مهاجرین افغان در کشورهای همسایه مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. رییس‌جمهور غنی در این مورد به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و نهادهای مربوطه نیز هدایت لازم صادر نمود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :