عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست شورای وزیران کشور ابراز امیدواری کرد که مجلس نمایندگان بودجه ملی سال ۱۳۹۶ را تصویب کنند.
رییس اجرائیه گفت برای تهیه سند بودجه عادی و توسعه‌ای افغانستان دقت زیادی شده تا این بودجه به صورت متوازن باشد.
به گفته آقای عبدالله اجرای این بودجه می‌تواند در زدودن فقر، ایجاد کاریابی، فراهم ساختن شرایط بهتر زندگی و رفاه مردم موثر باشد.
او گفت امیدواراست مجلس نمایندگان در تصویب آن با احساس مسئولیت عمل کند.
طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰ روز قبل به مجلس سنا داده شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: