محمد اشرف غنی رییس جمهوری و عبدالله عبدالله رییس اجراییه با شماری از مقامات عالی رتبه دولتی از نامزدان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی امتحان می‌گیرند.
در این روند که از روز گذشته آغاز شده علاوه بر رییس جمهوری و ریاست اجراییه، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و فرید حمیدی لوی سارنوال کشور حضور داشتند.
محمد اشرف غنی خاطرنشان کرده است که از میان فهرست نهایی نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی که به تازگی از سوی کمیته گزینش ارائه گردیده، افراد خبره و شایسته با دقت و شفافیت کامل انتخاب خواهند شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: