غنی: با امریکا به توافق رسیده‌ایم تا روی ابعاد صلح به تفصیل صحبت کنیم

غنی: با امریکا به توافق رسیده‌ایم تا روی ابعاد صلح به تفصیل صحبت کنیم

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :