اشرف غنی: برای مبارزه با تروریزم باید به یک اجماع منطقه‌ای برسیم 

اشرف غنی: برای مبارزه با تروریزم باید به یک اجماع منطقه‌ای برسیم 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :