کار اجرای 18 پروژه انکشافی در هرات از سوی شهرسازی تکمیل شد

کار اجرای ۱۸ پروژه انکشافی در هرات از سوی شهرسازی تکمیل شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :