عملیات نظامی در سمنگان، 18 پیکارجوی طالب را به کام مرگ کشاند

عملیات نظامی در سمنگان، ۱۸ پیکارجوی طالب را به کام مرگ کشاند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :