70 درصد از اعضای طالبان در سمنگان را جوانان تشکیل می‌دهند

۷۰ درصد از اعضای طالبان در سمنگان را جوانان تشکیل می‌دهند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :