در 24 ساعت گذشته 62 نفر در هرات زخمی شدند

در ۲۴ ساعت گذشته ۶۲ نفر در هرات زخمی شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :