۴۰ تا ۶۰ درصد منابع اقتصادی تروریستان را مواد مخدر تمویل می‌کند

۴۰ تا ۶۰ درصد منابع اقتصادی تروریستان را مواد مخدر تمویل می‌کند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :