خانه ها و زمین های اطراف هریرود، آسیب پذیر ترین نقاط از سیلاب ها

خانه ها و زمین های اطراف هریرود، آسیب پذیر ترین نقاط از سیلاب ها

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :