روند تطبیق واکسین پولیو در ولایت فراه آغاز شد

روند تطبیق واکسین پولیو در ولایت فراه آغاز شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :