از مجموع 398 غوری، فقط 8 نفر در آزمونی در هرات شرکت کردند

از مجموع ۳۹۸ غوری، فقط ۸ نفر در آزمونی در هرات شرکت کردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :