مقامات دولتی به بهانه پیروزی ورزشکاران، دست به تیراندازی شادیانه زدند

مقامات دولتی به بهانه پیروزی ورزشکاران، دست به تیراندازی شادیانه زدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :