مسئولان در بیمارستان نور هرات می‌گویند که روزانه تا ۳۵۰ تن از ساکنان زون غرب، جهت درمان به این بیمارستان مراجعه می‌نمایند.
عبدالناصر آخندزاده، مسئول این بیمارستان به تلویزیون چکاد گفته است که مراجعین این مرکز درمانی، در فصل گرما افزایش می‌یابد؛ به‌خاطری که در فصل گرما بیماری‌های چشم نسبت به دیگر فصل‌ها افزایش می‌یابد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون بسیاری‌ها به‌خاطر بیماری‌های چشم به کشورهای خارجی جهت درمان مراجعه می‌نمایند.

 

روزانه ۳۵۰ تن جهت درمان به‌ بیمارستان نور هرات مراجعه می‌نمایند

روزانه ۳۵۰ تن جهت درمان به‌ بیمارستان نور هرات مراجعه می‌نمایند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: