اقدام چین برای شامل ساختن افغانستان در پروژه "کمربند و راه"

اقدام چین برای شامل ساختن افغانستان در پروژه “کمربند و راه”

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :