پس از تنش‌های طولانی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجراییه، امام محمد وریماچ به عنوان ریس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شد.
در خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری آمده است: ” که آقای غنی بعد از مصاحبه با هشت تن از نامزدان این پست، آقای وریماچ را برگزیده است”.
بر بنیاد قانون انتخابات، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، پس از توافق اعضای کمیسیون و بعد از منظوری رییس جمهور برگزیده می‌شود.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که آقای وریماچ در هند تحصیلات عالی خود را انجام داده است. او در دور قبلی انتخابات عضو کمیسیون رسانه‌های کمیسیون انتخابات بود.
این در حالی است که دیروز رهبران حکومت وحدت ملی از نامزدان تصدی رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات مصاحبه گرفته‌اند.
در حالی آقای وریماچ به عنوان رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده می‌شود که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ ضیاءالحق امرخیل، رییس پیشن دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، پس از سروصداهای زیاد بخاطر تقلبات گسترده از سمت‎‌اش کناره گیری کرد.

 

رهبران حکومت رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات را تعیین کرده‌اند

رهبران حکومت رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات را تعیین کرده‌اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: