رهبران اروپا راهنمای مذاکرات خروج بریتانیا از این اتحادیه را به بحث گرفته‌اند.
رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، در بروکسل تجمع کرده‌اند تا موضع رسمی خود را در قبال خروج بریتانیا از این اتحادیه روشن سازند.
دونالد توسک، رئیس شورای اروپا ابراز امیدواری می‌نماید که در این نشست در مورد شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به پیشرفت‌های دست یابند.
این گردهمایی نخستین نشست سران اتحادیه اروپا بدون حضور داشت ترزا می، ‌نخست وزیر بریتانیاست که برگزار می‌شود.
این در حالی است که پیشتر خانم می، نامه رسمی خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به رییس شورای اروپا سپرده بود.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با واکنش تند برخی از شهروندان این کشور مواجه شده است و این شهروندان، خروج این کشور را زیان بار در بخش توسعه بریتانیا دانسته‌اند.

 

رهبران اروپا خروج بریتانیا را به بحث گرفته‌اند

رهبران اروپا خروج بریتانیا را به بحث گرفته‌اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: