چمدان های شان را بسته اند و منتظر آخرین بررسی ها از دوسیه شان هستند تا به آغوش گرم خانواده برگردند.

 

اینان افرادی اند که به اساس فرمان ریاست جمهوری و به مناسبت عید سید فطر امروز از از بند رها گردیدند.

حدود چهار ماه قبل  حکم رهایی این زندانیان  صادر شده بود اما امروز از بند رها گردیدند،

چیزی که آنان را نیز به شکوه واداشته است.

اما چرا این فرمان ها اینقدر دیر عملی می شود.

هم اکنون نزدیک به ۳ هزار تن در محبس هرات دوره های حبس شان را سپری می کنند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :