19 زندانی از زندان مرکزی هرات رها شدند

۱۹ زندانی از زندان مرکزی هرات رها شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :