نیروهای پولیس درهرات امروز یک راننده را از چنگال آدم ربایان نجات دادند.
پولیس هرات درخبرنامه تازه اش نگاشته که آدم ربایان شب گذشته یک راننده موتر باربری را ازمنطقۀ میرداوود ربوده وبه کوهای جنوب ولسوالی گذره منتقل ساخته بودند که بامداد امروز توسط نظامیان افغان ازاد شد.
درخبرنامه درمورد بازداشت کسی درپیوند به این رویداد چیزی ذکر نشده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: