برنامه مصئونیت عامه در لیسه گوهر شاد بیگم، پرورشگاه مور او ماشوم و پرورشگاه مهر در ولایت هرات راه اندازی شد.

 

مسئولان در فرماندهی پولیس هرات می‌گویند که این برنامه از سوی مدیریت عمومی پولیس مردمی با هماهنگی مشاوریت معارف و همکاری دفتر هبیتات راه اندازی شده است.

عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی فرماندهی پولیس گفت که این برنامه برای ۲۷۰ تن از دانش آموزان و اطفال پرورشگاه‌های مذکور راه اندازی شده است.

او گفت که این برنامه برای سه روز به طور جداگانه برای دانش آموزان لیسه گوهرشاد بیگم و پرورشگاه های مور او ماشوم و مهر راه اندازی شده بود.

سید عزیز احمد امینی معاون و سرپرست مدیریت عمومی پولیس مردمی فرماندهی پولیس هرات هدف از راه اندازی این برنامه را آگاهی دهی به دانش آموزان عنوان کرد.

وی گفته که این آگاهی دهی در بخش مصئونیت جسمی از حوادث ترافیکی، خطرات ماین، زلزله و آتش سوزی بوده است.

در اخیر این برنامه برای ۲۷۰ تن دانش آموز، مقداری قرطاسیه باب که به همکاری دفتر هبیتات در ولایت هرات تهیه شده بود، توزیع گردید.

 

بیشتر بخوانید:

راه اندازی برنامه مصئونیت عامه برای دانش آموزان در هرات

راه اندازی برنامه مصئونیت عامه برای دانش آموزان در هرات

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: