رئیس جمهور غنی به مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری هدایت داد تا ۹ هزار بست معلمی را به رقابت بگذارند.

 

وی که در جلسه شورای عالی قوای بشری گفت که چارچوب حقوقی وزارت معارف باید مشخص گردد و در جایی که قانون پاسخگو نیست، تعدیلات آورده شود.

آقای غنی بر وضاحت در لایحه وظایف کلیدی روسای معارف مرکز و ولایت تاکید کرد و همچنان نصاب تعلیمی و توزیع کتاب را مهم دانست.

احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که این اداره آمادگی‌ها را برای اخذ امتحانات معلمان دارد و این پروسه به شکل شفاف تطبیق خواهد.

این در حالیست که کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش اخیر اش از موجودیت فساد گسترده در روند استخدام معلمان در وزارت معارف افغانستان سخن گفته بود.

 

بیشتر بخوانید:

رئیس جمهور غنی امروز به هند رفت
سفر احتمالی غنی به پاکستان واکنش مجلس بزرگان را برانگیخته است

 

رئیس جمهور غنی به مسئولان امور هدایت داد تا 9 هزار بست معلمی را به رقابت بگذارند

رئیس جمهور غنی به مسئولان امور هدایت داد تا ۹ هزار بست معلمی را به رقابت بگذارند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :