رئیس جمهورافغانستان آتش بس یک جانبه را تمدید کرد

رئیس جمهورافغانستان آتش بس یک جانبه را تمدید کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :