رئیس ارکان جدید لوای دوم پایگاه 207 ظفر معرفی شد

رئیس ارکان جدید لوای دوم پایگاه ۲۰۷ ظفر معرفی شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :