رئیس اجراییه کشور به نمایندگی از افغانستان در نشست ناتو شرکت می‌کند

رئیس اجراییه کشور به نمایندگی از افغانستان در نشست ناتو شرکت می‌کند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :