دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صبح امروز در دانشکده زراعت دانشگاه هرات افتتاح شد.

 

شماری از دانشجویان این  دیپارتمنت از حکومت می‌خواهند تا بعد از فراغت شان، زمینه‌ی کاری را برای آنان فراهم نموده و آنان را حمایت کند.

این دیپارتمنت برای نخستین بار است که در سطح افغانستان و در ولایت هرات ایجاد شده که در آن روی کیفیت و تست مواد غذایی فعالیت صورت می‌گیرد.

 

بیشتر بخوانید:

وریماچ: تکنالوژی جدید شفافیت انتخابات را تضمین می‌نماید
همکاری تکنالوژی بین چین و افغانستان

 

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی در دانشگاه هرات افتتاح شد

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی در دانشگاه هرات افتتاح شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: