دیوار محافظوی با طول 600 متر در بادغیس اکمال شد

دیوار محافظوی با طول ۶۰۰ متر در بادغیس اکمال شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :