آمار کشته شدگان حمله انتحاری دیروز کابل در حال افزایش است

آمار کشته شدگان حمله انتحاری دیروز کابل در حال افزایش است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :