این بار از ترکیه خبری مبنی بر اعمال خشونت و شکنجه منتشر شد با این عنوان که خشونت، سکه رایج دستگاه های امنیتی ترکیه است و آنچه این دستگاهها بعد از کودتایی نافرجام در کشور کرده اند، فضایی از ارعاب و سرکوب ایجاد کرده است. این خلاصه گزارش دیدبان حقوق بشر است که می گوید بر اساس گفت وگو با دهها قربانی شکنجه، تحقیر و خشونت جنسی پس از کودتای نافرجام تابستان امسال گردآوری شده است.
با این حال گفته میشود افرادی ادعا دارند درپوشش قانون برقراری شرایط اضطراری در کشور، شرایطی تلخ و تکان دهنده به آن ها تحمیل شده است. دولت ترکیه می گوید این گزارش بی اساس است و احتمالا از مبارزه دولت مرکزی با گروه های مسلح کرد، پیکارجویان داعش و کودتاگران داخلی برداشتی نادرست شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :