وقوع یک انفجار در قندهار ۲ قربانی گرفت

وقوع یک انفجار در قندهار ۲ قربانی گرفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :