تاجیکستان با گروه‌های مخالف دولت افغانستان گفتگو نمی‌کند.
خدای بیردی خالق، رییس مرکز تحقیقات راهبری رییس جمهور تاجیکستان گفته است که دوشنبه تنها حکومت مشروع افغانستان را به رسمیت می‌شناسد و با هیچ گروه دیگری مذاکره نخواهد کرد.
این گفتۀ های آقای خالق در حالی مطرح می‌شود که به تازگی روسیه، چین و پاکستان گفتگوهای را با طالبان مسلح آغاز کرده‌اند.

 

دوشنبه با مخالفان دولت افغانستان مصالحه نمی‌کند

دوشنبه با مخالفان دولت افغانستان مصالحه نمی‌کند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: