نعیم غیور، مدیر استخبارات هرات می‌گوید: «وجود قوت‌های محلی، باعث افزایش ترورها در این ولایت گردیده‌است».
او تأیید می‌کند که حدود ۵۰ در صد از نیروهای امنیتی کار خود را صادقانه انجام نمی‌دهند.
همچنین باورمند به این‌است که بعضی از کارمندان امنیتی با تروریستان هم‌دست‌اند و ترورها را انجام می‌دهند که به گونۀ نمونه می‌توان از خسرو، افسر پیشین مدیریت مبارزه با مواد مخدر یاد کرد که چند روز پیش در ترور سمیع‌الدین رهین، رییس دادستانی هرات نقش داشت.
به گفتۀ وی، سازمان‌های استخباراتی همسایه‌ها نیز در هرات به صورت قوی کار می‌کنند و از سویی هم نهادهای استخباراتی هرات از امکانات کافی استخباراتی برخوردار نیستند که این میزان ترورها را افزایش داده است.
غیور افزود: «ما تمام تلاش خود را می‌کنیم، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از این ترورها در هرات کاهش یابد».
در همین‌حال، سید عظیم کبرزانی، عضو شورای ولایتی هرات، یگانه دلیل ناامنی در هرات را در عدم حمایت حکومت و کشورهای متعهد از نهادهای امنیتی می‌داند.
ترورها، از آغاز سال روان در هرات سیر صعودی داشته چنانچه با گذشت ۵۰ روز از آغاز سال تاکنون، ۸ تن قربانی این ترورها شده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: