به گفته مقام‌های این وزارتخانه، افغانستان در بخش صحت به جایگاهی رسیده است که مردم با حداکثر دو ساعت پیاده‌روی می‌توانند به یک مرکز صحی برسند.

دیوه صمد، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه که روز پنجشنبه به مناسبت گرامیداشت روز جهانی پوشش صحت همگانی در کابل سخنرانی می‌کرد، نسبت به پایبندی این وزارتخانه در افزایش دسترسی شهروندان تاکید ورزید.

به گفته آقای صمد، خدمات صحی در ۱۸ سال گذشته افغانستان از ۹ درصد به ۹۰ درصد افزایش یافته است.

خانم صمد با اشاره به کاهش مرگ‌ومیر کودکان و مادران افزود، مرگ کودکان تازه متولد شده به ۳۵ درصد رسیده و آمار هر ۱۰۰ هزار مادری که در گذشته یک هزار و ۶۰۰ نفر جان می‌سپردند، تا مرز ۶۰۰ نفر کاهش یافته است.

از طرف دیگر، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه وعده سپرده است که تا سال ۲۰۳۰، مطابق با برنامه رشد پایدار، افغانستان هم خود را به اهداف پوشش صحی همگانی در جهان برساند.