شهر بلومینگتن در ایالت ایندیانا آمریکا با تغییر حذف دو مناسبت رسمی “آدینه نیک” و روز “کریستف کلمب” عنوان این دو روز رخصتی عمومی را تغییر داده است. شهرداری این شهر هدف از این کار را بازتاب بیشتر گوناگونی بافت چندفرهنگی این شهر اعلام کرده و عناوین جدید را “تعطیلی بهاری” و “تعطیلی پاییزی” تعیین کرده است.
به گزارش رسانه‌های محلی، جان همیلتون، شهردار بلومینگتن به کارمندان خود گفته این عناوین جدید “بازتاب بهتری از نگرش فرهنگی” ما ارایه می‌دهد.
در انتخابات ریاست جمهوری دو هفته پیش آمریکا، حدود ۵۹ درصد از مردم بلومینگتن که شهری لیبرال شناخته می‌شود، به هیلاری کلینتون رای دادند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: