پلیس می‌گوید که دو مرد مسلح پس از تیراندازی بیرون محل برگزاری کنفرانسی در حومه شهر دالاس آمریکا که در آن کاریکاتورهای پیامبر اسلام عرضه می شد، کشته شده‌اند.
این مردان مسلح هنگامی که کنفرانس در حال خاتمه بود با موتربه مرکز کورتیس کالول در گارلند رفتند و به سوی یک مأمور امنیتی تیراندازی کردند که پلیس آنها را کشت.
سپس یک گروه خنثی سازی بمب به محل اعزام شد تا موتر آنها را بررسی کند.
کنفرانس مذکور توسط گروه مخالف اسلام برگزار شد و شامل مسابقه طراحی از پیامبر اسلام بود.
خیرت ویلدرز، سیاستمدار هلندی که شدیدا به اسلام و به خصوص نفوذ آن در اروپا انتقاد دارد در این کنفرانس شرکت داشت.
او در پیامی در توئیتر نوشت که تیراندازی شده اما او اکنون به سلامت ساختمان را ترک کرده است.
با توجه به موضوع جنجالی کنفرانس، تدابیر امنیتی سختی برای آن در نظر گرفته شده بود. سخنگوی پلیس گفته است که از قبل تهدید قابل اعتنایی صورت نگرفته بود و هنوز قطعی نیست که تیراندازی با کنفرانس مرتبط بوده باشد.
یک شاهد عینی به آسوشیتدپرس گفت که صدای شلیک ۲۰ گلوله را شنیده است که به نظر می رسید از یک موتر درحال گذر از کنار ساختمان کنفرانس آمده باشد.
مقام های شهر گارلند در بیانیه ای گفتند که جراحات مامور امنیتی جان او را تهدید نمی کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: