بنا به گزارش‌های مختلف امروز درگیری‌های شدیدی در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق حلب رخ داد و بمباران این مناطق ادامه یافت. سازمان ملل نسبت به “وضعیت تیره و تار” حلب هشدار داده است.
همچنین درگیری‌های شدیدی در اطراف دمشق گزارش شده است. گفته شده ظرف ۲۴ ساعت گذشته حداقل ۲۲ نفر در شرق دمشق کشته شده‌اند، که ۱۰ نفر از قربانیان کودک بوده‌اند.
گزارش ها حاکی از آن است که بمباران و گلوله باران امروز یکی از شدیدترین مواردی است که او در دو سال اخیر در حلب مشاهده است.
با این حال گزارش‌ها حاکی از کشته شدن ۱۳ نفر در گلوله‌باران امروز حلب است.
سه نفر از آنها ساکنان مناطق غربی شهر بودند که در کنترل دولت سوریه است و هدف گلوله باران شورشیان قرار گرفت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: