«درانی وزیری» به حیث معاون سخنگوی ریاست جمهوری معرفی شد

«درانی وزیری» به حیث معاون سخنگوی ریاست جمهوری معرفی شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :