سقوط مرکز ولسوالی خمآب ولایت جوزجان بدست پیکارجویان طالب

سقوط مرکز ولسوالی خمآب ولایت جوزجان بدست پیکارجویان طالب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :