حلقه سیاسی داوودزی وزیر داخله پیشین کشور، با نشر خبرنامه ای ضمن تقدیر و یادآوری حمایت‌های امریکا و جامعه بین المللی از روند حکومت‌داری در افغانستان از امریکا خواهش کرده که از حمایت فرا قانونی در امور کشور خودداری کند.
در بیانیه‌ای که از سوی این حلقه به نشر رسیده در آن از نقش و کمک‌های جامعه جهانی و به‌خصوص ایالات متحده امریکا در جریان ۱۵ سال گذشته تقدیر شده و گفته شده است که در این مدت امریکا و جامعه جهانی از روند قانونی در امور افغانستان حمایت کرده است.
در متن این اعلامیه آمده است: ” به باور ما، کشورهای دوست و متحد افغانستان و در رأس ایالات متحده امریکا، همان‌طوری که در جریان ۱۵ سال گذشته، از روند قانون مداری و تحکیم قانون حمایت کرده اند، امروزه نیز مردم افغانستان از ایالات متحده امریکا می‌خواهند تا از روندهای قانونی و قانون مدارانه در راستای رسیدن به یک جامعه مطلوب حمایت نموده و از حمایت‌های فراقانونی خود داری کنند.”
این بیانیه حلقه سیاسی داوودزی اشاره‌ای به گفته‌های جان کری وزیر خارجه امریکا داشته که دو روز پیش برای شرکت در نشست ارزیابی پیمان‌ استراتژیک میان امریکا و افغانستان به کابل آمده بود؛ اما او با سران حکومت وحدت نیز دیدار کرد و در یک کنفرانس خبری مشترک با اشرف غنی گفته بود که در متن موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی، عمر این حکومت برای دو سال و کمتر از آن قید نشده و عمر این حکومت پنج سال یا یک دوره ریاست جمهوری افغانستان است.
این گفته‌های آقای جان کری از طرف حلقات مختلف منتقد نظام مورد انتقاد قرار گرفت و مجلس سنا نیز این گفته‌های وزیر خارجه را در خالت در امور افغانستان تلقی کرد.
اما عبدالله رییس اجراییه حکومت روز گذشته در شورای وزیران در پاسخ به این انتقادها گفت برای او شگفت بر انگیز است که بعضی از منتقدان حکومت وحدت ملی موافقت نامه این حکومت را درست درک نکردند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: