دنمارک ۸۶ میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند

دنمارک ۸۶ میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :