دانشجویان غور، شاهراه هرات_غور را مسدود کردند

دانشجویان غور، شاهراه هرات_غور را مسدود کردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :